Hrvatska sloga u pristupu hrvatskome jeziku

Hrvatski povijesni institut u Beču i don Ivica Stanković bili su nam domaćini
17. ožujka 2012. Te je subote, naime, održana tribina na temu:

Hrvatski jezik u Europskoj uniji s posebnim osvrtom na Austriju.

Predavač je bio prof. dr. sc. Marko Samardžija (Filozofski fakultet u Zagrebu).
Trbina je bila pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Austriji,
a u organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa u Austriji, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, te Hrvatskog povijesnog instituta u Beču (Hrvatskog kolegija).
Predsjednik Hrvatskoga svjetskog kongresa u Austriji, gospodin Rade Lukić, pozdravio je
goste i predavača, a gospodin Željko Batarilo, potpredsjenik HSK-a u Austriji, vodio je tribinu.
Veleposlanik gospodin Gordan Bakota najavio je teme i poželio zdravu diskusiju.                                
Gospođa Ljubica Tadić, povjerenica Republike  Hrvatske za suradnju u obrazovanju u  Republici Austriji, osvrnula se na postojeću situaciju.

Profesor Samardžija zanimljivim je predavanjem iscrpno je prikazao bivše i sadašnje jezične prilike, te je plijenio pozornost sudionika tribine postavljajući pitanja. Primjerice:
Kakav i s kakvom popudbinom hrvatski jezik ulazi u Europsku uniju?
Što može značiti sintagma – hrvatski jezik?
Hoćemo li u Uniju ući s jezičnom lojalnosti?
Što su istosti, sličnosti, a što razlike između hrvatskoga i srpskog , te ostalih slavenskih
jezika? Što znači standardizacija jezika?
Postoji li ili ne postoji volja da se jezična situacija promijeni?
Zašto nema sustavne zaštite hrvatskoga jezika?

Dobili smo i brojne odgovore.
U diskusiju se uključio i akademik Radoslav Katičić.

U trosatnome, živahnome druženju razmijenjena su iskustva i iz drugih područja
na kojima djeluju hrvatske udruge u Austriji.

Već petnaestak godina ponavljam i iznosice tvrdim da Hrvati ne moraju trpjeti taj
bastardni nastavni predmet, tzv. BKS (Bosnisch / Kroatisch / Serbisch).
On nije nikada bio, nije, niti može niti pokazatelj neke pomirbe.
Hrvatima je hrvatski jezik materinski jezik!
Zato ga većina hrvatske djece u Salzburgu ne uči na tzv. BKS- nastavi,
nego uz hrvatske učitelje i vjeroučitelje!

Hrvatski je naš jezik. Volimo ga znanjem!

Stoga će Hrvatska krovna udruga Salzburg podržati opetovanu inicijativu, ovoga puta HSK-a,
da Hrvati i u drugim školama uče hrvatski jezik. Molim sve Hrvate da ispune upitni listić te time pomognu u obrani svojih prava i prava svoje djece.

Dr. ZLATKO DOBLANOVIĆ, 19. ožujka 2012.Pojašnjenje (iz priopćenja HKS-a) : „Prema austrijskom obrazovnom sustavu, odnosno u austrijskim školama, nastavu materinskoga jezika mogu pohađati oni učenici kojima njemački jezik nije materinski jezik ili djeca koja se u okviru obitelji odgajaju dvojezično.
Od 11 000 polaznika koji od školske godine 2011./2012. pohađaju nastavu tzv. B/K/S jezika, gotovo da i nema Hrvata.
Za hrvatsku stranu odnosno roditelje hrvatskog podrijetla neprihvatljiva je izvedba nastave tz. B/K/S jezika. Hrvatski je jezik poseban i samosvojan, te držimo da hrvatska djeca imaju pravo na nastavu hrvatskoga jezika kao dijela austrijskog obrazovnog sustava. Velikim zalaganjem i potporom Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport, Hrvatskog centra te mnogobrojnih hrvatskih udruga, društava i zajednica koje djeluju u Austriji, Hrvatski svjetski kongres u Austriji pokrenuo je projekt Hrvatski je naš izbor - anketiranje roditelja djece školske dobi. Cilj je ankete utvrditi postoji li zanimanje za nastavu hrvatskog jezika kao dijela austrijskog obrazovnog sustava. Austrijske su se obrazovne vlasti obvezale da će u slučaju pojačanog zanimanja, homogena nastava hrvatskog jezika i kulture biti provedena, a što se razaznaje iz mnogobrojnih zakonskih i ugovornih pretpostavki sklopljenih između Hrvatske i prijateljske nam Austrije.
Ovom anketom ne želimo nikako ugroziti postojeću, ustaljenu provedbu nastave tzv. B/K/S jezika, dopunske ili nekih drugih oblika nastave, nego želimo stvoriti mogućnost da djeca roditelja koji to žele pohađaju nastavu isključivo hrvatskog jezika.
Molimo Vas, ispunite anketu jer upravo sada nam je potrebno zajedništvo, kako bismo očuvali jednu od temeljnih odrednica hrvatskog naroda, tako nam dragi – hrvatski jezik! „
online by Davor Bešlić © 2021 Hrvatska krovna udruga Salzburg
Mirabellplatz 5, A-5020 Salzburg