NASTAVA HRVATSKOG KAO MATERINSKOG JEZIKA U AUSTRIJI

Rezultati provedbe prve faze ankete u projektu
„Hrvatski je naš izbor“ –
nastava hrvatskog jezika
kao materinskog jezika unutar
austrijskog obrazovnog sustava

PDF ~400 Kb

online by Davor Bešlić © 2021 Hrvatska krovna udruga Salzburg
Mirabellplatz 5, A-5020 Salzburg