Delegacija Grada Vukovara u Salzburgu

Fra Vjenceslav Tunjo Janjić, župnik u Borovu naselju, prof. Ivana Penava, gradonačelnik Grada Vukovara i dogradonačelnik prof. Marijan Pavliček 11. lipnja 2016. posjetili su Hrvatsku zajednicu u Salzburgu, te razgledali grad. Povod dvodnevnome posjetu bila je humanitarna priredba na kojoj su prikupljana sredstva za obnovu vukovarskog vodotornja, simbola Domovinskog rata, otpora i simbola hrvatskog zajedništva.

Opširnije: www.hkz-salzburg.net

Delegacija grada Vukovara

online by Davor Bešlić © 2020 Hrvatska krovna udruga Salzburg
Mirabellplatz 5, A-5020 Salzburg