O nama

Naziv udruge, sjedište i područje djelovanja

1.    Udruga nosi naziv “Dachverband kroatischer Vereine / Hrvatska krovna udruga – Salzburg.
       Skraćeni je naziv udruge DKV – HKU Salzburg.
2.    Sjedište je udruge u Salzburgu.
3.    HKU Salzburg djeluje u gradu i pokrajini Salzburg.
4.    Udruga je nestranačka i promiče opće zajedničko dobro.
5.    Njezin je pečat okrugla oblika. U sredini pečata nalazi se stilizirani hrvatski grb. Oko grba ispisan je naziv udruge na njemačkome i hrvatskome jeziku: “Dachverband kroatischer Vereine / Hrvatska krovna udruga – Salzburg“ (Kratica: DKV – HKU Salzburg).

Svrha (cilj)

Udruga, čije djelovanje nije usmjereno ostvarivanju dobiti, pomagat će i koordinirati znanstveno-kulturna, športska i druga djelovanja svojih članova, zastupat će hrvatsku zajednicu, te unaprjeđivat će austrijsko-hrvatske odnose.

Hrvatska krovna udruga Salzburg osnovana je 01. prosinca 2007. godine.

Fra Vjenceslav Tunjo Janjić, tada voditelj Hrvatske katoličke misije Salzburg, postavio je temelje «jednoga novoga hrvatskoga  doma»  u Salzburgu, a delegati hrvatskih udruga svoje su povjerenje ukazali peteročlanome Predsjedništvu (Zlatko Doblanović, predsjednik, Veselko Prlić, dopredsjednik,  Ruža Lovrić, tajnica, Ivica Šimić, rizničar,  Srećko Felix Kurbaša, zamjenik rizničara).

Druga Skupština Hrvatske krovne udruge Salzburg održana je 21. studenog 2009. godine.Izabrani su novi članovi Predsjedništva HKU-a. Predsjedništvo ima devet članova.Izabrani su:dr. Zlatko Doblanović - predsjednik, Ivica Šimić - dopredsjednik, Jurica Mustač - tajnik, Marko Jović - rizničar, Graga Tunjić - zamjenik rizničara. Gospoda Radovan Remić, predsjednik Športskog saveza, Ivica Vincetić, voditelj Hrvatske dopunske škole, Juro Ljubić, predsjednik Hrvatske nogometne lige, te gospođa Slađana Stijepić, voditeljica Hrvatske folklorne skupine - pridruženi su članovi s pravom glasa. Riznicu Hrvatske krovne udruge Salzburg, kao i dosad, nadziru gospoda Anto Vidić i Petar Krčelić.

Treća Skupština Hrvatske krovne udruge Salzburg održana je 02. prosinca 2011. godine.
Izabrani su novi – stari članovi Predsjedništva HKU-a uz samo jednu izmjenu:
Ilija Sliško novi je član  Predsjedništva, ujedno i zamjenik rizničara.
Riznicu će i dalje nadzirati gospodin Anto Vidić i gospodin Petar Krčelić.

Četvrta Skupština Hrvatske krovne udruge Salzburg održana je u nedjelju,
01. prosinca 2013. godine. Delegati su velikom većinom glasova novi dvogodišnji
mandat  povjerili dosadašnjim članovima Predsjedništva, osim što je na dužnost
zapisničara, tj. tajnika udruge izabran gospodin Branimir Krištić.

Peta Skupština HKU-a održana je u Salzburgu, na Mirabellplatzu, 08. studenog 2015. godine. Dosadašnji predsjednik, dopredsjednik i rizničar HKU-a odlučili su se za stanku, dosadašnji tajnik preuzeo je dužnost nadzornika riznice, a dosadašnji zamjenik rizničara prihvatio je ulogu dopredsjednika udruge. Na čelo udruge izabran je dosadašnji predsjednik Hrvatske nogometbe lige. Novo Predsjedništvo, dakle, kombinacija je iskusnih i mlađih. U novom mandatu udrugu će voditi: Juro Ljubić (predsjednik), Ilija Sliško (dopredsjednik), Franjo Ljubić (tajnik-zapisničar), Drago Knežević (rizničar), Anna Paušić (zamjenica rizničara).

online by Davor Bešlić © 2021 Hrvatska krovna udruga Salzburg
Mirabellplatz 5, A-5020 Salzburg