Tunjo

Salzburg, lipanj 2008., fra Vjenceslav Janjić i dr. Zlatko Doblanović

Fra Vjenceslav Tunjo Janjić rođen je 1949. godine u Vidovicama. Osnovnu je školu pohađao u Vidovicama i Orašju, a gimnaziju u Samoboru. U Rijeci studira filozofiju, a u Zagrebu teologiju. Zaređen je 1975. godine, a kao svećenik službovao je u više mjesta: od 1976. do 1982. po njemačkim župama, od 1982. do 1997. u domovini. Godine 1987. imenovan je gvardijanom i župnikom u Cerniku. Od 01. rujna 1997. do 01. rujna 2008. voditelj je Hrvatske katoličke misije u Salzburgu. Od 1990. godine član je Društva katoličkih novinara. 1996. god. fra Vjenceslav je nagrađen «Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića», zbog osobitog doprinosa kulturi. Od 2008. godine pater Tunjo upravitelj je župe sv. Josipa Radnika u Borovu Naselju (Vukovar).

povratak na prethodnu stranicu

online by Davor Bešlić © 2021 Hrvatska krovna udruga Salzburg
Mirabellplatz 5, A-5020 Salzburg