Poveznice

   Poveznice 

Vlada
Ured predsjednika
Hrvatski državni sabor
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i   športa
Ministarstvo mora, turizma, prometa i   razvitka
  Ministarstvo kulture
  Ministarstvo gospodarstva, rada i   poduzetništva
  Ministarstvo zdravstva i socijalne   skrbi
Ministarstvo obrane RH
Ministarstvo europskih integracija
 
Ministarstvo financija
- Carinska uprava
- Porezna uprava
 
Ministarstvo obitelji, branitelja i
  međugeneracijske solidarnosti
 
Ministarstvo zaštite okoliša,   prostornog uređenja i graditeljstva
 
Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova RH
Ministarstvo poljoprivrede,   šumarstva i vodnog gospodarsta
Ustavni sud Republike Hrvatske
Hrvatski fond za privatizaciju
Hrvatski novčarski zavod
Državni zavod za statistiku
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski institut za povijest
HIDRA
Hrvatska matica iseljenika
Državni hidrometeorološki zavod
Hrvatski hidrografski institut
  Katastar - pregled zemljišnih knjiga


  Hrvatske županije

Zagrebačka Županija
Krapinsko-zagorska
Sisačko-moslavačka
Karlovačka
Varaždinska
Koprivničko-križevačka
Bjelovarsko-bilogorska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska

Virovitičko-podravska
Požeško-slavonska

Brodsko-posavska
Zadarska
Osječko-baranjska
Šibensko-kninska
Vukovarsko-srijemska
Splitsko-dalmatinska
Istarska
Dubrovačko-neretvanska
Međimurska
Grad Zagreb


  Veleposlanstva
  HRVATSKA VELEPOSLANSTVA U SVIJETU
STRANA VELEPOSLANSTVA U HRVATSKOJ

  Hrvati u svijetu

HSK - Hrvatski svjetski kongres
HBZ - Hrvatska bratska zajednica
Hrvatski etnicki institut u Americi
Hrvati u Gradišću
Studia Croatica
Hrvatski portal u Švicarskoj
HKZ Švicarska
Hrvati u Mađarskoj
Hrvati u Njemačkoj
Hrvati u Frankfurtu
Hrvati u Tasmaniji
Hrvati u Francuskoj
Hrvatsko-francuska asocijacija
Croatian - American Club, Arizona
Hrvati.org
HDZ-Koordinacija Švedske

  Hrvati u Bosni i Hercegovini
 
Hrvati u Italiji/Mundimitar
  Hrvati u New Yorku
 Hrvati u Nizozemskoj
 Hrvati u Belgiji
Hrvati u Belgiji
  Croatiinitalia
 Croatian World Net
 Cro
links
Savez udruga Hrvata BiH
Hr. dušobriž. ured u Njemačkoj
Croacia Viva
Hrvatske svjetske igre
Zajednica Hrvata u R Makedoniji

 


  Promet i veze
Hrvatske željeznice
Hrvatski autoklub - HAK
Jadrolinija
Croatia Airlines
Rent-a-Car
Autobusni kolodvor Zagreb
Zračna luka Zagreb
Zračna luka Split
Zračna luka Osijek
Zračna luka Zadar
Zračna luka Dubrovnik
Zračna luka Rijeka
Zračna luka Pula
Zračna luka Brač
Telefonski imenik Hrvatske

  Turizam
HTZ - Hrvatska turistička zajednica
TZ Zagrebačke županije
TZ Splita
TZ Makarska
TZ Dubrovnika
TZ Pule
TZ Osijek
TZ Rijeka

  Obrazovanje
Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Osijeku
Sveučilište u Zadru
CARnet
Veleučilište u Dubrovniku
Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Splitu
Veleučilište u Požegi
Veleučilište u Rijeci
Tehničko veleučilište u Zagrebu

  Kultura
Hrvatski muzeji
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
Hrvatsko narodno kazalište Split
Hrvatsko narodno kazalište Osijek
Hrvatsko narodno kazalište Rijeka
Dubrovačke ljetne igre
Splitsko ljeto

  Glazba
Hrvatska glazbena unija
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika
 

  Sport
Hrvatski olimpijski odbor
Sportski program HTV-a
Hrvatski rukometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski skijaški savez
Hrvatski teniski savez
Hrvatski košarkaški savez
Hrvatski plivački savez
Hrvatski atletski savez

  Mediji
HINA
Vjesnik
Večernji list
Slobodna Dalmacija
Glas Slavonije
Hrvatsko slovo
 
Hrvatska riječ, BiH
Hrvatska riječ, Subotica
Katolička glasila
Narodne novine
Novi list
HRT - Hrvatska Radio Televizija
Odašiljači i veze
Radio 1
 

Radio 101
Otvoreni radio
Hrvatski katolički radio
Glas Amerike
Croatia Chronicle
Croatiafocus
Hrvatski vjesnik/Croatian Herald -   Australia
Croatia Exclusive
Radio VRH - Kanada
Croatia Business Report
CRO-Portal
Jutarnji list


  Gospodarstvo
HGK - Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska narodna banka
HBOR- Hrv. banka za obnovu i razvoj
HPB - Hrvatska poštanska banka
Zagrebačka burza
Varaždinska burza
Zagrebački velesajam

  Pretraživači i web-portali
www.hr
Yahoo
Google
Yahoo
Icomu
Iskon
Pogodak
Tražim.com
Hrvati AMAC
HIDRA
Swiss-hrvat.ch
Hrvati.de

Crocafe.net
Crohamburg.de
Croberlin.de
Croworld.ca - Kanada
L.A. Croatian.com
CroTalk.com
Croportal.com
Croportal.net
Tražilica Hrvata u BiH
DNSstuff.com
Slavonija Portal
www.njemacka.info
Hrvatski iseljenički adresar - HIA
Portal Hrvata u BiH i dijaspori

preuzeto s portala hic.hr

online by Davor Bešlić © 2021 Hrvatska krovna udruga Salzburg
Mirabellplatz 5, A-5020 Salzburg