Dan državnosti

25. lipnja 1991. godine Hrvatski je sabor donio odluku o suverenosti i neovisnosti Republike Hrvatske.
Nedugo nakon toga izvršena je brutalna agresija na Hrvatsku.
Posrbljena jugoslavenska armija i od nje naoružani četnici počinili su strašne zločine protiv hrvatskih branitelja, civila i ranjenika, uništili su mnoga naselja, razorili mnoge gradove.
Mlada neovisna Hrvatska ušla je u obrambeni rat i uspješno ga okončala.

25. lipnja, dakle, prisjećamo se važne odluke iz novije hrvatske povijesti, odluke kojom se
još jednom očitovala težnja hrvatskoga naroda.
Referendumom o neovisnosti 19. svibnja 1991. hrvatski je narod zatražio povrat hrvatske
državnosti. Bila je to potvrda njegove samosvojnosti i opstojnosti.
Duga stoljeća tegobne mu povijesti hrvatski je narod bio u državnim zajednicama s drugim narodima, često prepušten samovolji careva, kraljeva, kneževa i “drugova”.

Hrvati su 25. lipnja 1991. odlučili da će samostalno donositi zakone, da će neovisno upravljati svojom domovinom, da će sami brinuti o prosvjeti i školstvu, o obrani Hrvatske.
Jednostranački komunistički sustav i velikosrpske pretenzije bili su zaprekom za ustavno zajamčeno, a međunarodno priznato, pravo na samoodređenje i državnu suverenost.
Hrvati su htjeli biti slobodni, i svoji i na svome, a njihovo pravo na nacionalnu samobitnost podrazumijeva i pravo na samostalnu demokratsku državu.

Od 1991. godine, pa nadalje, trebalo je, prije svega, obraniti zemlju, potom osigurati njenu punu suverenost, te ustrojiti ustavni poredak i društveno-gospodarski život po uzoru na zemlje slobodnoga svijeta. Trebalo je ostvariti Hrvatsku utemeljenu na kršćanskim etičkim zasadama.
Hrvatska je 1991. bila na raskrižju. Krenula je trnovitim putem.
Ona nije još zemlja blagostanja. No, ne dajmo da nas svlada malodušje! Ne gubimo nadu!
Nemojmo od nje očekivati više negoli smo sami spremni pridonijeti njezinu boljitku.

Ideal slobode na vlastitom ognjištu hrvatski je narod  oživotvorio!Nedvojbeno je da protuhrvatske snage nisu mirovale ni tada, niti miruju danas.
Nove prilike i brojne promjene nisu odgovarale i ne odgovaraju pobornicima nadnacionalnih
i jugounitarističkih ideja, te njihovim dodvoricama.
Graditelji tzv. novoga svjetskog poretka, motivirani antiteističkim svjetonazorom, vješto  koriste sva sredstva, poglavito javna glasila, za diskreditaciju Hrvatske i Hrvata. Državotvornost otvoreno proglašavaju uskogrudnim natražnjaštvom.

Duhovni preporod hrvatske nacionalne samosvijesti mrsi njihove račune. Duhovno jedinstvo između domovinske i iseljene Hrvatske, trn im je u oku. Ti nas smutljivci i mrzitelji svega hrvatskog i danas dijele.
Hrvatska ne smije izgubiti svoju dušu, svoje dostojanstvo, svoju prepoznatljivost, pa ni u toliko “željenoj” Europskoj zajednici! Već zbog onih koji su sebe prinijeli na žrtvenik, zbog onih koji su ginuli da bi Hrvatska bila slobodna i suverena.
Lijepa je Naša. I jedina!!!
Neka nam živi i napreduje neovisna, samostalna i suverena Hrvatska!

Dr. Zlatko Doblanović

online by Davor Bešlić © 2021 Hrvatska krovna udruga Salzburg
Mirabellplatz 5, A-5020 Salzburg